AllRIGHT geluid

Algemene voorwaarden ‘’All-Right Geluid”

Bij het huren van geluid en licht apparatuur zijn volgende algemene voorwaarden van toepassing.

De huurder van de apparatuur is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de gehuurde spullen, benodigde vergunningen en BUMA/STEMRA/SENA- rechten.

De huurder is verantwoordelijk voor eventueel ontstane schade aan de apparatuur gedurende de periode dat de huurder de spullen in bezit heeft.

De huurder is verantwoordelijk voor de overlast die de omgeving van de locatie kan ondervinden. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor alle justitiële gevolgen die uit de overlast voortvloeien.

Aansprakelijkheid: De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en / of derden, evenals vermissing van apparatuur of lampen. Aan ons is niet toerekenbaar de schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van: ziekte van personeel, gebreke in transportmiddelen, niet nagekomen verhuur afspraken door andere huurders en verkeersbelemmeringen. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door huurder en/of derden. Ook niet voor gevolgschade van welke aard ook.